Overslaan en naar de inhoud gaan

Anti-Doping

 

Inleiding

SwaboLadies.nl staat voor schone en geloofwaardige sport. Samen met de KNWU en de andere ploegen willen wij ons inspannen voor de strijd voor een schone sport en tegen doping. Dit betekent dat ten aanzien van het verleden, heden en de toekomst verantwoordelijkheid wordt genomen. Zowel rensters als begeleiding hebben nooit eerder te maken gehad met het gebruik van doping en geloven in een schone wielersport en de toekomst hiervan. Het team streeft ernaar om deze schone manier van wielrennen gedurende het gehele bestaan van de ploeg vol te houden. SwaboLadies.nl is ervan overtuigd dat de wielersport ook schoon bedreven kan worden en dat het mogelijk is om zonder het gebruik van doping grote prestaties neer te zetten. Binnen SwaboLadies.nl is er dan ook op geen enkele manier plaats voor doping en dopinggebruikers. Om deze reden wordt een zerotolerance beleid gevoerd. Onderdeel van de aanpak binnen SwaboLadies.nl, om te benadrukken dat wij staan voor een geloofwaardige eerlijke en schone sport, is het ondertekenen van een anti-doping convenant. Hierin verklaren alle betrokkenen van SwaboLadies.nl nooit de dopingregels te hebben overtreden en dit ook niet te doen zolang ze betrokken zijn bij SwaboLadies.nl.

Spirit of Sport

SwaboLadies.nl wil staan voor datgene wat de wezenlijke waarde van sport is. Deze waarde is datgene wat maakt dat we op een eerlijke manier onze sport bedrijven. Spirit of Sport wordt gekarakteriseerd door de volgende waarden:

 

 • Ethiek, 'fair play' en eerlijkheid
 • Gezondheid
 • Uitmunten in prestatie
 • Karaktersterkte en ontwikkeling
 • Vreugde en plezier
 • Teamwork
 • Toewijding en inzet
 • Respect voor regels en wetten
 • Respect voor jezelf en andere deelnemers
 • Moed
 • Gemeenschap en solidariteit

 

Om dit te bereiken probeert SwaboLadies.nl een goede teamsfeer te creëren. Hier binnen vormt iedere renster een belangrijk onderdeel van het team en worden persoonlijke doelen en prestaties gerespecteerd. SwaboLadies.nl gelooft dat iedere sporter op een eerlijke manier zijn of haar doelen kan bereiken wanneer deze realistisch zijn gesteld. Een sterke motivatie en doorzettingsvermogen zijn hierbij belangrijke factoren. Wanneer de sporter over deze eigenschappen beschikt, kan deze bereiken wat hij of zij wil. Met positieve coaching en kwalitatief sterke begeleiding hoopt SwaboLadies.nl haar rensters naar hun gestelde doelen te begeleiden, om ze een team te creëren waarbinnen eerlijk en sportief kan worden gestreden om mooie prestaties.

Definitie doping

Officieel luidt de definitie van doping: “Een overtreding van een of meer bepalingen uit het dopingreglement.” Niet alleen stoffen, maar ook bepaalde prestatie verhogende methoden zijn verboden.  

 

De bepalingen zijn:

 • Aanwezigheid van verboden stof(fen) en/of verboden methode(n);
 • (Poging tot) het gebruik van verboden stof(fen) en/of verboden methode(n);
 • (Poging tot) gebrekkige medewerking;
 • Gebrekkige informatieverstrekking;
 • (Poging tot) manipuleren;
 • (Poging tot) bezit;
 • (Poging tot) handel;
 • (Poging tot) toediening;

 

Deze lijst wordt wereldwijd opgesteld door de WADA en in Nederland beheerd door de Dopingsautoriteit. Deze lijst is terug te vinden op de site van de Dopingsautoriteit en is bindend.

 

SwaboLadies.nl respecteert deze dopingregels en handelt hier ook naar. Zowel begeleiding als rensters zijn niet enkel op de hoogte van de oneerlijkheid van doping, maar ook van de gevaren die dopinggebruik met zich meebrengt. Het gebruik van doping brengt de gezondheid van de sporter vaak ernstig in gevaar. SwaboLadies.nl respecteert de gezondheid van haar rensters en hoopt de sport te steunen door de opgestelde regels nauwkeurig op te volgen. 

 

Convenant

Het anti-doping convenant is van toepassing op iedereen die betrokken is bij SwaboLadies.nl.

 

Rensters en teambegeleiding verklaren middels het ondertekenen van dit convenant kennis te hebben genomen van onderstaande punten en naar waarheid te hebben beantwoord:

 • Ondergetekende verklaart op een schone en ethische verantwoorde wijze sport te bedrijven en/of betrokken te zijn bij SwaboLadies.nl conform dit convenant;
 • Bekendheid met en naleving van het actuele anti-doping regelement van de WADA, IOC en UCI zoals te vinden op de site van de Dopingsautoriteit [http://www.dopingautoriteit.nl/home];
 • Ondergetekende heeft op geen enkele wijze in het heden of verleden het Nationaal Dopingreglement overschreden;
 • Ondergetekende stemt ermee in om onvoorwaardelijk mee te werken aan het zerotolerance beleid op het gebied van doping;
 • Bij constatering van enige vorm van doping worden de betreffende instanties verwittigd en de samenwerking tussen SwaboLadies.nl en de betrokken persoon per direct beëindigd;
 • Indien aan een of meer van bovenstaande punten niet kan worden voldaan, is geen plaats voor de betreffende persoon binnen SwaboLadies.nl en zal de samenwerking worden beëindigd.

 

 

 

datum: ………………………………………………                                      te:………………………………………………

 

 

naam renster:………………………………………………

 

 

 

 

……………………………………………………………….                                                            

 (handtekening)